Kyber Network Crystal (KNC)

Kyber Network Crystal ( KNC) là token ERC-20 và là một phần không thể thiếu của Kyber Network. KNC là chất keo gắn kết các bên liên quan khác nhau trong hệ sinh thái Kyber.
KyberDAOKyber DMM
Công dụng của KNC gì?
KNC allows token holders to play a critical role in determining the incentive system, building a wide base of stakeholders, and capturing value created by new innovations on Kyber Network. KNC holders stake and vote to receive trading fees from protocols in the network. As more trades are executed and new protocols added, more rewards are generated.
KNC is dynamic and can be upgraded, generated, or burned by KyberDAO to better support liquidity and growth. Holding KNC means having a stake in all the important innovation and liquidity protocols created for DeFi.
Participation reward
KNC holders can stake KNC in KyberDAO and vote on important decisions. Voters are able to receive trading fees and other benefits from protocols and ecosystem collaborations on Kyber.
Dynamic Token Model
KNC allows KyberDAO control over token behaviour and upgrades, making KNC much more adaptable and providing better support for innovation and growth.
Liquidity Incentives
KyberDAO can propose various KNC incentives on top of standard network fees to attract more liquidity providers.
KyberDAO và stake KNC
KyberDao là một nền tảng cộng đồng cho phép những chủ sở hữu KNC có thể tham gia quản trị hệ thống. Những người giữ KNC có thể stake KNC để bỏ phiếu cho các đề xuất quan trọng. Đổi lại, họ sẽ nhận được phần thưởng từ phí mạng lưới thu được thông qua các hoạt động của Kyber Network
Stake KNC
Những ứng dụng khác của KNC
For payments through the Crypto.com MCO app and Visa card, usable at millions of global vendors
For payments through the Monolith wallet app and Visa Debit Card, usable at millions of global vendors
Để thanh toán tại các cơ sở cài đặt thiết bị đầu cuối Pundix.
For loans and margin trading on DeFi platforms
Bạn có thể mua KNC ở đâu
Coinbase
Coinbase Pro
Binance
Krystal
Kyber DMM
Bithumb
Upbit
OKEx
Huobi
Bạn có thể lưu trữ KNC ở đâu
KNC là một token ERC-20, vì vậy chúng có thể được lưu trữ trong những ví Ethereum của bạn.
Dưới đây là một số ví dụ
More information
coingecko-logo
coinmarketcap-logo